Firma  


 


 

Nasza praktyka


Nasze motto – zespół budowlany


BUSSE & PARTNER składa się z ambitnej, zorientowanej  kadry inżynierskie, której członkowie sprawdzili się w praktyce na różnych pozycjach kierowniczych, przy realizacji dużych i wymagających przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Specjalne, niecodzienne doświadczenie branżowe na wysokim poziomie jest podstawowym założeniem, aby współpracować z naszym zespołem. Przy czym duży nacisk kładziemy na interdyscyplinarny sposób pracy i zdolność do szukania nowych dróg. 

Wysoko cenimy stałe dokształcanie się każdego współpracownika, ponieważ, jak wiadomo jakość budowania podlega trwałemu procesowi przemiany i rozwoju.  

Wielokrotnie i ciągle potwierdza się fakt, że bliska współpraca między pracującymi nad projektem musi być nieodzowną częścią składową planowania i realizacji inwestycji. Jedynie przy wzajemnej ścisłej kooperacji możliwe są realizacje, stawiające wysokie skomplikowane wymagania wszystkim uczestnikom. Konieczny jest tylko jeden moderator, który koordynuje wszystkich współpracowników włącznie ze zleceniodawcą. Chcemy ze wszystkich branż, uczestniczących przy inwestycji, stworzyć jeden zespół połączony duchem budowania. Zarządzający inwestycją nie jest, według naszego rozumienia, kontrolerem projektanta, lecz jego partnerem przy realizacji przedsięwzięcia zamierzonego przez inwestora. Wspólne doświadczenie oraz wzajemna świadomość zdolności i możliwości partnera prowadzą projekt do zakończenia z sukcesem.  

Kierownictwo firmy


Członkostwa


 

Besprechungsraum zum Ebertplatz

Dipl. - Ing. Volkmar G. Busse

Związek Koordynatorów Bezpieczeństwa i Ochrony (V.S.G.K.)

Izba Architektów  Berlin

Izba Budowlana Berlin

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Budowlanej,

Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów (VDI)

Grupa Robocza  Inżynierowie w Gospodarce ZBI

Związek Niemieckich Majstrów Budowlanych (BDB)

Różnorodne wykłady i seminarium.

Kadra inżynierska


Skąd przychodzimy  


Zespół nasz składa się aktualnie z ok. 30 inżynierów, specjalistów z różnych dziedzin:

Zebraliśmy praktykę zawodową w prawie wszystkich dziedzinach budownictwa ogólnego i technicznego.

Inżynierowie budownictwa ogólnego i architekci ze specjalizacją do zarządzania projektem, stosujący aplikacje informatyki budowlanej. 

Inżynierowie branż technicznych, szczególnie branży elektrycznej i mechanicznej, ze specjalizacją do zarządzania projektem, technicznym wyposażeniem budowli oraz specjalistycznymi urządzeniami inżynieryjno-technicznymi.

Informatycy projektanci programów i konsultanci dla dalszego usprawniania i obsługi naszych aplikacji budowlano-informatycznych.

Obok realizacji projektów modernizacji lub budowy szpitali, zarządzanie inwestycją oraz organizacje projektów są ważnymi tematami, którymi się zajmujemy. Szczególnie zaprząta nas temat skuteczności działania głównych projektantów jak również rozsądne sterowanie zakresem zlecanych zadań ze strony inwestora. Ważne jest przy każdym projekcie określone i rzetelne podejście do niego. Założeniem dla sukcesu projektu jest jego wzrastanie w konstruktywnej dyskusji, która powinna towarzyszyć mu przez cały czas jego realizacji. W regularnie odbywających się spotkaniach zespołu kontrolujemy systematycznie nasze dążenie i nastawienie do istoty projektu.

Broszura  "Kim jesteśmy"

www.busse-partner.com