Katalog usług

 

 

Zarządzanie inwestycjami
Usługi architektoniczne i inżynieryjne  
Jakość – dotrzymywanie terminów – bezpieczeństwo kosztów Dokumentacja wykonawcza – nadzór budowlany wraz z wyposażeniem technicznym
Oszacowanie nieruchomości - Due Diligence
Techniczne zarządzanie               budynkami  

Ekspertyzy techniczne – wycena – audyt energetyczny Optymalizacja eksploatacji – urządzenia inżynieryjno-techniczne
Usługi informatyczne IT
Bezpieczeństwo i Higieny Pracy -  
Aplikacja wspomagająca jakość i zarządzanie inwestycją Bezpieczeństwo i ochrona pracy na budowie
Strona internetowa www.busse-partner.com